Yazdır

Dekanlık

Bilgiler


Canan Arı
Fakülte Sekreteri
2318
ari@karatekin.edu.tr

Dekanlık Özel Kalem

Bilgiler

Ayşe Kuru
Bilgisayar İşletmeni
2306
aysegedik@karatekin.edu.tr

Muhasebe Birim

Bilgiler

Hüseyin Kahraman
Şef
2302
huseyinkahraman@karatekin.edu.tr
Yüksel Şen
Teknisyen
1905-1429
yukselsen@karatekin.edu.tr

Personel Ve Yazı İşleri Birimi

Bilgiler

Turgut Özkan
Şef
2323
turgutozkan@karatekin.edu.tr
Ahmet Timurel
Tekniker
2112
atimurel@karatekin.edu.tr
Hüsnü Bacak
Bilgisayar İşletmeni
2301
husnubacak@karatekin.edu.tr

Bölüm Sekreterliği

Bilgiler

Hamdi Özer Akkaya
Bilgisayar İşletmeni
2319
hakkaya@karatekin.edu.tr
Yiğit Kayabaşı
Bilgisayar İşletmeni
2005
ykayabasi@karatekin.edu.tr