Seramik Bölümü

Profesör Dr Ersoy Yılmaz
ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr
1613
Doktor Öğretim Üyesi Eser Şensılay Sarıkaya
sensilay@karatekin.edu.tr
2008
Öğretim Görevlisi Havva Eker Aktaş
havvaeker@karatekin.edu.tr
2008

Resim Bölümü

Doçent Nuray Akkol
nurayakkol@karatekin.edu.tr
2105
Doçent Bahar Başak Üstel Arı
bustel@karatekin.edu.tr
2020
Doçent Dr Esra Ertuğrul Tomsuk
esraertugrultomsuk@karatekin.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman
keremguman@karatekin.edu.tr
6733
Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen
emresen@karatekin.edu.tr
Öğretim Görevlisi Murat Kalafat
muratkalafat@karatekin.edu.tr
1907
Arş. Gör. Dr Ali Gümülcine
aligumulcine@karatekin.edu.tr
6736

Grafik Tasarımı Bölümü

Doktor Öğretim Üyesi Rasim Sarıkaya
rasimsarikaya@karatekin.edu.tr
2311
Doktor Öğretim Üyesi Seçil Ermiş İpek
secil@karatekin.edu.tr
2416
Doktor Öğretim Üyesi Uğur Demirbağ
ugurdemirbag@karatekin.edu.tr
2023
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hasan Eren Ölmez
erenolmez@karatekin.edu.tr
7225
Araştırma Görevlisi Oğuz Balas
oguzbalas@karatekin.edu.tr
1429
Arş. Gör. Dr Burak Kaleli
burakkaleli@karatekin.edu.tr
1427
Araştırma Görevlisi Fatma Feride Sezer
feridesezer@karatekin.edu.tr
2118

Müzik Bölümü

Profesör Dr Muhammed Emin Soydaş
eminsoydas@karatekin.edu.tr
2415
Doçent Dr Elvan Karakoç
elvankarakoc@karatekin.edu.tr
1299
Doçent Dr Tuğba Çağlak Eker
tugbacaglak@karatekin.edu.tr
2207
Doktor Öğretim Üyesi Demet Aydınlı Gürler
demetag@karatekin.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Hakan Aykurt
hakanaykurt@karatekin.edu.tr
2010
Öğretim Görevlisi Yağmur Yaşar
yagmuryasar@karatekin.edu.tr
2118
Araştırma Görevlisi Erdinç Öztan
erdinc.oztan@karatekin.edu.tr

Tekstil ve Moda Tasarımı

Doçent Arzu Evecen
arzuevecen@karatekin.edu.tr
2314
Doktor Öğretim Üyesi Özge Kılıç
ozgekilic@karatekin.edu.tr
Doktor Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu
eminekocak@karatekin.edu.tr
2314
Öğretim Görevlisi Ceren Öz
cerenoz@karatekin.edu.tr
Öğretim Görevlisi Zeynep Kahraman
zeynepk@karatekin.edu.tr
2317
Araştırma Görevlisi Kübra Aşçı
kubraasci@karatekin.edu.tr
2020

Sinema ve Televizyon Bölümü

Doçent Dr Tunç Boran
tuncboran@karatekin.edu.tr
2420
Doçent Dr Gökhan Demirkol
gokhandemirkol@karatekin.edu.tr
2414
Doçent Dr Ahmet Dönmez
ahmetdonmez@karatekin.edu.tr
2499
Doktor Öğretim Üyesi Semra Demirdiş
semrademirdis@karatekin.edu.tr
2442
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kocabınar
mustafakocabinar@karatekin.edu.tr
Öğretim Görevlisi Ahmet Fatih Yılmaz
afyilmaz@karatekin.edu.tr
2442 - 7221
Öğretim Görevlisi Salih Köse
salihkose@karatekin.edu.tr
2461
Araştırma Görevlisi Eylül Duygu Ergün Kaleli
eylulduyguergun@karatekin.edu.tr
2499
Arş. Gör. (öyp). Dr. İsmail Taşar
ismailtasar@karatekin.edu.tr
Araştırma Görevlisi Furkan Alperen Demir
furkanalperendemir@karatekin.edu.tr

Heykel Bölümü

Doçent Dilek Toluyağ
dilekocalan@karatekin.edu.tr
2020

Temel Sanat Bilimleri Bölümü

Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz
mgbeydiz@karatekin.edu.tr
2222