Sayısal Resimleme Teknikleri E-Semineri

FakültemizGrafik Tasarımı Bölümütarafından organize edilen“Sayısal Resimleme Teknikleri”E-Semineri, Animatör ve İllüstratörBahadır Yazıcı’nın katılımıyla"Google Meet"dijital platformu üzerinden gerçekleştirilecektir.

Tarih:28 Aralık 2020 Pazartesi

Saat:13.30

Yer:Dijital Platform (Google Meet)

Konuşmacı:Bahadır Yazıcı (Animatör & İllüstratör)

Moderatörler:Dr. Öğr. Üyesi Şadi Karaşahinoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Serkan Vural (ÇAKÜ Grafik Tasarımı Bölümü)

Düzenleyen:Grafik Tasarımı Bölümü

Bağlantı linki:https://meet.google.com/ynn-buod-ysi