Koordinatörlükler

AKTS Koordinatörü : Dr.Öğr.Üyesi Özge Kılıç
Erasmus Koordinatörü : Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Çağlak Eker
Farabi Koordinatörü : Doç. Nuray Akkol
Mevlana Koordinatörü : Arş.Gör. Esra Ertuğrul Tomsuk
Bologna Koordinatörü : 
Kalite Koordinatörü : Doç.Dr. M. Emin Soydaş
Web Sorumlusu : Arş.Gör. Oğuz Balas