Fakülte Hakkında

Tarihçe

Bakanlar Kurulunun 15.05.2006 tarih ve 10440 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi uhdesinde kurularak yapılandırma çalışmalarına başlayan Fakültemiz, 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı yasayla Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlandı. Resim, Grafik Tasarımı, Seramik, Tekstil Tasarımı ve Heykel olmak üzere beş bölümün kuruluşunun Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmasının ardından 2007-2008 Akademik yılında Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine ilk kez öğrenci alımı yapılarak Çankırı Valiliği’nce  tahsis edilen  Tarım İl Müdürlüğü binasında eğitim-öğretim başladı. Fakülte, sonraki yıl Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından TELEKOM’dan kiralanan ve fakültenin yapı ve özellikleri gözetilerek iç mekânı yeniden düzenlenen binada eğitimi sürdürmeye başladı. Kuruluşu 2009 yılında onaylanan Müzik Bölümü-Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı ilk öğrencilerini 2013 yılında, Tekstil Tasarımı Bölümü, “Moda ve Tekstil Tasarımı” şeklindeki yeni adı ve yapılanmasıyla 2015 yılında, 2015’te kurulan Sinema TV Bölümü de 2016 yılında ilk öğrencilerini aldı. Kuruluşu 2018 yılı içinde onaylanan bir diğer bölüm olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü’nün faal hale getirilmesine ilişkin çalışmalar halen sürmektedir. 31 Ağustos 2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanan 2916 sayılı karar ile Fakültemizin ismi "Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.  

Fakülte Hakkında 

Fakültede, Resim, Grafik Tasarımı, Seramik ve Müzik Bölümlerine Özel Yetenek Sınavı ile öğrenci alımı yapılmakta, öğrenci kontenjanı, sınav tarihleri, özel yetenek sınavı koşulları ve akademik takvim, eğitim-öğretim yılı sonunda basın-yayın organları ve web sitesi kanalı ile duyurulmaktadır. Sinema TV ile Moda ve Tekstil Tasarımı Bölümlerine ise merkezi yerleştirme ile öğrenci alımı yapılmaktadır. 2018 Yılı itibariyle Resim, Grafik Tasarımı ve Müzik Bölümlerinin (20), Seramik Bölümünün (15), Sinema TV ve Moda veTekstil Tasarımı Bölümlerinin (40) öğrenci kontenjanı bulunmaktadır. Normal Eğitim-Öğretim Programının uygulandığı fakültemizde önümüzdeki yıllarda yan dal ve/veya çift anadal programlarının uygulanması planlanmaktadır.

Fakültemizde çağdaş eğitim anlayışını temel alan programlar, öğrencilere çok yönlü bir bilgilenme ve kültürlenme alanı sunmayı amaçlamakta, aynı zamanda staj uygulamalarıyla iş yaşamıyla doğrudan temas kurmaları sağlanmaktadır. Bireysel yeteneklerini geliştirme olanakları sunularak, öğrencilerin yaratıcı, üretken, sorgulayan, güvenilir, hak ve sorumluluklarının bilincinde, uygar, katılımcı ve paylaşımcı bireyler olarak hayata hazırlanmaları  amaçlanmaktadır. 
Fakültemiz, nitelikli sanatçı-eğitimci kadrosuyla, modern donanımlı atölye, laboratuvar ve stüdyolarıyla sanatçı/tasarımcı/girişimci adayı değerli öğrencilerimize çağdaş bir eğitim hizmeti sunmaktadır.

Misyon

Fakültemiz. sanatsal beceri, bilimsel bilgi ve  teknoloji ile donatılmış,  araştırıcı, sorgulayıcı, çözümleyici, kavramsal düşünceye sahip, dünya görüşü ve sanatsal bakış açısıyla , değişen dünya koşullarına uyum sağlayabilen, sanatı topluma sunmada insanı ve ona özgü değerleri ön plana alarak, birikimlerini paylaşan ve yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinen bireyleri yetiştirip topluma kazandırmayı görev edinmiştir. 

Vizyon

Öncelikle Çankırı’da bir sanat ve kültür merkezi olmayı amaçlayan fakültemizin vizyonu; Türkiye’de sanat eğitimi kurumları arasında seçkin bir yere sahip, tercih edilen, paydaşlarının beklentilerine  etkili ve nitelikli çözümlerle cevap veren, kurumsal saygınlığı ile adından söz edilen, kaliteli eğitim-öğretim sonucunda üretilen bilgi, teknoloji ve sanat yoluyla, uluslararası akademik kuruluşlar arasında  sürdürülebilir etkileşimsağlayan ve adı geçen ortamlarda tanınan bir sanat eğitimi kurumu olmaktır.

Fakültemiz Hizmet Standardına ulaşmak için TIKLAYINIZ

Fakültemiz Hizmet Envanterine ulaşmak için TIKLAYINIZ

Tanıtım Videoları