Dekan

Dekan

Prof. Dr. Seçil Akıllı Şimşek
Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekan V.
(2020-)

secilakilli@karatekin.edu.tr