Yazı İşleri Birimi
Şef
2323
turgutozkan@karatekin.edu.tr
Yazdır

Yazı İşleri Birimi

Bilgiler

Şef

Turgut Özkan
Şef
2323
turgutozkan@karatekin.edu.tr
Ahmet Timurel
Tekniker
2301
atimurel@karatekin.edu.tr
Hüsnü Bacak
Bilgisayar İşletmeni
2301
husnubacak@karatekin.edu.tr