Tarihçe

TARİHÇE

Bakanlar Kurulunun 15.05.2006 tarih ve 10440 sayılı kararı ile Gazi Üniversitesi uhdesinde kurularak yapılandırma çalışmalarına başlayan Fakültemiz, 17.05.2007 tarih ve 5662 sayılı yasayla Çankırı Karatekin Üniversitesi’ne bağlandı. Resim, Grafik Tasarımı, Seramik, Tekstil Tasarımı ve Heykel olmak üzere beş bölümün kuruluşunun Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) tarafından onaylanmasının ardından 2007-2008 Akademik yılında Resim, Grafik Tasarımı ve Seramik Bölümlerine ilk kez öğrenci alımı yapılarak Çankırı Valiliği’nce tahsis edilen Tarım İl Müdürlüğü binasında eğitim-öğretim başladı. Fakülte, sonraki yıl Çankırı Üniversitesi Vakfı tarafından PTT’den kiralanan ve Fakültenin yapı ve özellikleri gözetilerek iç mekânı yeniden düzenlenen binada eğitimi sürdürmeye başladı. Kuruluşu 2009 yılında onaylanan Müzik Bölümü-Müzik Teknolojisi Anabilim Dalı ilk öğrencilerini 2013 yılında, Tekstil Tasarımı Bölümü, “Moda ve Tekstil Tasarımı” şeklindeki yeni adı ve yapılanmasıyla 2015 yılında, 2015’te kurulan Sinema TV Bölümü de 2016 yılında ilk öğrencilerini aldı. Kuruluşu 2018 yılı içinde onaylanan bir diğer bölüm olan Geleneksel Türk Sanatları Bölümü ve 2021 yılında kuruluşu onaylanan İç Mimarlık Bölümü’nün faal hale getirilmesine ilişkin çalışmalar halen sürmektedir. 31 Ağustos 2020 tarih ve 31230 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 2916 sayılı karar ile Fakültemizin ismi "Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi" olarak değiştirilmiştir.