Farabi Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü: Doç.Dr. Nuray AKKOL

Resim Bölümü: Arş.Gör.Dr. Esra ERTUĞRUL TOMSUK

Grafik Tasarımı: Arş.Gör.Dr. Burak KALELİ

Seramik Bölümü: Prof.Dr. Ersoy YILMAZ

Müzik Bölümü: Öğr.Gör. Yağmur YAŞAR

Sinema ve Televizyon Bölümü: Doç.Dr. Tunç BORAN

Tekstil ve Moda Tasarımı: Öğr.Gör. Zeynep KAHRAMAN