Erasmus Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Tuğba ÇAĞLAK EKER

Resim Bölümü: Dr.Öğr.Üyesi Kerem GÜMAN

Grafik Tasarımı: Arş.Gör. Fatma Feride SEZER

Seramik Bölümü: Öğr.Gör.Dr. Eser ŞENSILAY

Müzik Bölümü: Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Çağlak EKER

Sinema ve Televizyon Bölümü: Doç. Dr. Ahmet DÖNMEZ

Tekstil ve Moda Tasarımı: Öğr.Gör. Zeynep KAHRAM