Burs Komisyonu

Müzik Bölümü: Öğr.Gör. Hakan AYKURT

Sinema ve Televizyon Bölümü: Doç.Dr. Ahmet DÖNMEZ

Grafik Tasarımı Bölümü: Dr.Öğr. Üyesi Rasim SARIKAYA

Seramik Bölümü: Öğr.Gör. Havva EKER

Resim Bölümü: Öğr.Gör. Murat KALAFAT

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü: Doç. Arzu EVECEN