Bologna-AKTS Koordinatörlüğü

Fakülte Koordinatörü: Dr.Öğr.Üyesi Özge KILIÇ

Resim Bölümü: Arş.Gör.Dr. Ali GÜMÜLCİNE

Grafik Tasarımı Bölümü: Dr.Öğr.Üyesi Rasim SARIKAYA

Grafik Tasarımı Bölümü: Dr.Öğr.Üyesi Seçil ERMİŞ İPEK

Seramik Bölümü: Dr.Öğr.Üyesi Rıza Tan Buğra ÖZER

Müzik Bölümü: Dr.Öğr.Üyesi Tuğba Çağlak EKER

Sinema ve Televizyon Bölümü: Doç.Dr. Gökhan DEMİRKOL

Tekstil ve Moda Tasarımı: Dr.Öğr.Üyesi Özge KILIÇ

Heykel Bölümü: Arş.Gör.Dr. Dilek TOLUYAĞ

Temel Sanat Bilimleri Bölümü: Doç.Dr. M. Gürbüz BEYDİZ