Akademik Personeller

Yazdır

Akademik Personeller

Bilgiler

Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı V.

Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Profesör Dr Ersoy Yılmaz
1613
ersoyyilmaz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Profesör Dr Muhammed Emin Soydaş
2415
eminsoydas@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Dekan V.

Rektörlük-Rektör Yardımcısı

Profesör Dr İbrahim Çiftçi
8380
iciftci@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı V.

Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Doçent Dr Tunç Boran
2420
tuncboran@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Dekan Yardımcısı V.

Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Dekan Yardımcısı

Doçent Dr Gökhan Demirkol
2414
gokhandemirkol@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı V.

Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Doçent Dr Mustafa Gürbüz Beydiz
2222
mgbeydiz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Doçent Bahar Başak Üstel Arı
2020
bustel@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Doçent Arzu Evecen
2314
arzuevecen@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Doktor Öğretim Üyesi Rasim Sarıkaya
2311
rasimsarikaya@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Sanat,tasarım Ve Mimarlık Fakültesi-Bölüm Başkanı

Doktor Öğretim Üyesi Emre Şen
emresen@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Güzel Sanatlar Enstitüsü-Enstitü Müdür Yardımcısı

Doçent Dr Ahmet Dönmez
2499
ahmetdonmez@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Nuray Akkol
2105
nurayakkol@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dilek Toluyağ
2020
dilekocalan@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Esra Ertuğrul Tomsuk
esraertugrultomsuk@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Elvan Karakoç
1299
elvankarakoc@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doçent Dr Tuğba Çağlak Eker
2207
tugbacaglak@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Eser Şensılay Sarıkaya
2008
sensilay@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Kerem Güman
6733
keremguman@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Seçil Ermiş İpek
2416
secil@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Özge Kılıç
ozgekilic@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Emine Ketencioğlu
2314
eminekocak@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Demet Aydınlı Gürler
demetag@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Hakan Aykurt
2010
hakanaykurt@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Semra Demirdiş
2442
semrademirdis@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Doktor Öğretim Üyesi Uğur Demirbağ
2023
ugurdemirbag@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğr. Gör. Dr. Mustafa Kocabınar
mustafakocabinar@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Havva Eker Aktaş
2008
havvaeker@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Murat Kalafat
1907
muratkalafat@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Yağmur Yaşar
2118
yagmuryasar@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Ceren Öz
cerenoz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Zeynep Kahraman
2317
zeynepk@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Ahmet Fatih Yılmaz
2442 - 7221
afyilmaz@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi Salih Köse
2461
salihkose@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Hasan Eren Ölmez
7225
erenolmez@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Öğretim Görevlisi ( Uygulamalı Birim) Esra Ericekli
esraguney@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Oğuz Balas
1429
oguzbalas@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Arş. Gör. Dr Ali Gümülcine
6736
aligumulcine@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Eylül Duygu Ergün Kaleli
2499
eylulduyguergun@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Kübra Aşçı
2020
kubraasci@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Erdinç Öztan
erdinc.oztan@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Arş. Gör. Dr Burak Kaleli
1427
burakkaleli@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Arş. Gör. (öyp). Dr. İsmail Taşar
ismailtasar@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Fatma Feride Sezer
2118
feridesezer@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv
Araştırma Görevlisi Furkan Alperen Demir
furkanalperendemir@karatekin.edu.tr
Yöksis Cv